• تهران ، پاکدشت، بلوار امام رضا (ع) ،روبروی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران ، مجتمع پارسیان ، طبقه 3 ، واحد 19

آزمایشگاه کشت بافت گیاهی

رشد جمعیت ۱/۱۴ درصدی در جهان و اضافه شدن سالانه ۸۰ میلیون نفر مصرف کننده محصولات کشاورزی به جمعیت جهان، اهمیت موضوع تامین غذای جمعیت رو به افزایش جهان را چندین برابر می کند.
بنابراین لازم است با استفاده از فناوری های جدید به تولید بهتر و بیشتر محصولات گیاهی پرداخت.
یکی از این روش های جدید استفاده از فناوری کشت بافت گیاهی است که از این طریق می توان نسبت به تکثیر گیاهان مختلف صنعتی، دارویی، مرتعی، زراعی و باغی اقدام نمود. از طرف دیگر کشت بافت گیاهی می تواند بستر مناسبی جهت حفظ و نگه داری گونه ها و ژنوتیپ های در حال انقراض باشد. از این روش برای گیاهانی که تکثیر آن ها از روش های مرسوم با مشکل مواجه می باشد استفاده می شود. همچنین در این روش گیاهان حاصله عاری از پاتوژن هستند به خصوص یکی از راه های حذف ویروس های گیاهی بیماری زا استفاده از کشت مریستم می باشد.