• تهران ، پاکدشت، بلوار امام رضا (ع) ،روبروی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران ، مجتمع پارسیان ، طبقه 3 ، واحد 19

گیاهپزشکی

دارای تائیدیه سازمان حفظ نباتات کشور

در کشور ما بیشتر روش هایی که برای حفاظت محصولات کشاورزی استفاده می شود به ترکیبات شیمیایی وابسته بوده که به اشکال مختلف آفت کش و قارچ کش در دسترس هستند. مصرف بی رویه این ترکیبات به مشکلات جدی همچون مقاومت به سموم، کاهش تنوع زیستی اکوسیستم و آلودگی محیطی منجر می شود که ضرورت توسعه استراتژی های کنترل قابل اطمینان را آشکار می کند. در این راستا کلینیک گیاهپزشکی پردیس آزما پارسیان در شهرستان پاکدشت می کوشد تا در طول فعالیت خود پروژه های نظیر شبکه مراقبت آفات و بیماری های گیاهی گلخانه ای بر مبنای مدیریت مبارزه تلفیقی با آفات و بیماری های گیاهی در اجرای صحیح اصول گیاهپزشکی گام بردارد.

تولیدات کشاورزی توسط آفات، بیماری‌های گیاهی و هم‌چنین علف‌های هرز دچار کاهش می‌شوند. درعلم بیماری‌شناسی گیاهی، علاوه‌بر بررسی عوامل ایجادکننده بیماری در گیاهان و چگونگی بیماری گیاهی، این علم اهداف عملی‌تری دارد که همانا گسترش روش‌های کنترل بیماری‌های گیاهی به‌منظور حفاظت تولیدات امروز غذای مورد نیاز هزاران گرسنه در دنیاست. با توجه به‌آن‌که گیاهان اولین عضو چرخه‌ی غذایی هستند و هرسلول گیاهی کلروفیل دارمانند کارخانه‌ای است که تولیدات آن می‌تواند به مصرف سایر موجودات جهان برسد بنابراین باید به مسائل و معضلات گیاهی با دید جامع‌تری نگریست. مطالعه‌ی بیماری‌های گیاهی به ‌ویژه قارچ‌شناسی از رشته‌های اساسی علم گیاه‌پزشکی است که پس از حشره‌شناسی در کشور ما مورد توجه قرار گرفت. لازم به توضیح است، قارچ‌شناسان خارجی در سالیان گذشته، در جمع‌آوری، شناسایی و تشخیص قارچ‌های گیاهان ایران قدم‌های موثری برداشته‌اند.

با توجه  اینکه  بیماری های قارچی و  نماتد  به صوت لکه ای می باشد.  لذا می بایست فقط از نقاط آلوده نمونه برداری  صورت گیرد.    خاک بایستی از اطراف  ریشه یا طوقه برداشت شود به همراه خاک می بایست قسمت   آلوده  همچون ریشه چه ها و طوقه نیز به آزمایشگاه ارسال شود.  در زمین هایکه  فاقد کشت می باشد  می بایست نقاط نمونه برداری  بیشتر شود

آزمایشگاه میکروبیولوژی

 • شمارش کلیه کلیفرم ها
 • شمارش کلیفرم های گوارشی
 • تخم انگل
 • کلستریدیوم
 • استرپتوکوک های مدفوعی
 • باکتری ترموفیل
 • باکتری مزوفیل

گیاه‌پزشکی

 • تشخیص قارچ های گیاهی تا سطح گونه از طریق کشت بافت و مولکولی
 • تشخیص باکتری های گیاهی تا حد گونه از طریق کشت بافت و آزمون های مولکولی
 • تشخیص ویروس های گیاهی از طریق آزمون های مولکولی PCR و RT-PCR و سایر آزمون های تکمیلی
 • تشخیص نماتدهای گیاهی تا حد گونه
 • تشخیص آفات و بیماری های قرنطینه ای