• تهران ، پاکدشت، بلوار امام رضا (ع) ،روبروی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران ، مجتمع پارسیان ، طبقه 3 ، واحد 19
علائم کمبود در گیاهان

علائم کمبود در گیاهان

کمبود ازت روشن تر شدن قسمتهای سبز گیاه – تغییر رنگ برگهای پیر به رنگ سبز روشن و علائم شدیدتر رنگ برگ به زردی می گراید و سرانجام موجب مرگ برگ می شود.
ادامه مطلب
آشنایی با قارچ کشها و حشره کش و کنه کش های – علف کش جدید و نحوه مصرف

آشنایی با سموم جدید

قارچ کش کولیس اختصاصا” جهت کنترل سفیدک سطحی - میزان مصرف نیم در هزار توضیحات تکمیلی: مقدار کشندگی از طریق گوارشی برای موش آزمایشگاهی ۵۰۰۰ میلیگرم بر کیلوگرم وزن بدن میباشد
ادامه مطلب